Goedebuur Gorinchem

business_group2logo
communiceren
en verbinden
 
business_7

Over ons

 

De overheid trekt zich terug en vraagt van de burger meer onderlinge steun en zorg voor elkaar. Dit betekent dat de burger ook ruimte neemt en krijgt om eigen initiatieven te ontwikkelen en dat de overheid een meer faciliterende rol aanneemt en steeds meer taken loslaat. Een begrip dat in de lijn van deze ontwikkelingen ligt is de ‘doe-democratie’. 
Zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid staan sterk in de politieke belangstelling. De verandering: ‘de klassieke verzorgingsstaat langzaam maar zeker verandert in een participatiesamenleving’. De ‘zelfredzame’, waarbij burgers zelf het heft in handen nemen om hun leefomgeving te verbeteren, en de ‘beleidsbeïnvloedende’, waarbij burgers door lobbyen, stemmen, inspraak en medezeggenschap proberen richting te geven aan het beleid. Er is ook gezocht naar mogelijk interessante voorbeelden van burgerparticipatie in het verleden en in andere landen. Voor een vergelijking in de tijd is teruggegaan naar de vroegmoderne Nederlanden (zeventiende eeuw), toen dorpelingen en stedelingen bij gebrek aan een sterke centrale overheid zelf voor publieke voorzieningen zorgden.

Als het gaat om burgerinitiatieven in het sociale domein liggen er vaak drie redenen ten grondslag aan de start van een initiatief of project:

  • Vergroten van de leefbaarheid van wijk of dorp.
  • Vernieuwen van het aanbod van welzijn en zorg.
  • Bevorderen dat mensen met een beperking kunnen meedoen aan de samenleving.

Als je allemaal niet meer weet wat dan 

 

Wijs de weg

 

Zoals je buren hebt, waar je wel eens op terugvalt, wil goedebuur een kleine handreiking zijn om de helpende en hulpvrager mogelijk een eindje op weg te helpen. Een soort startpagina, waar je weer op nieuwe ideeën komt. Daarom communiceren en verbinden we. Test