Goedebuur Gorinchem

business_group2logo
communiceren
en verbinden
 
business_7

VOLLEDIG ZELFREDZAAMHEID OP 11 LEEFGEBIEDEN

 

Je bent volledig zelfredzaam op 11 domeinen (of leefgebieden). We kennen 5  categorieën.

5 – volledig zelfredzaam 
4 – voldoende zelfredzaam 
3 – beperkt zelfredzaam
2 – niet zelfredzaam
1 – acute problematiek 
 

Als het niet geheel lukt om volledig zelfredzaam en op eigen kracht, kun je mogelijk op eigen kracht ondersteuning zoeken. Bijvoorbeeld:

  • Je hebt niet helemaal een goed financieel overzicht, je hebt schulden, maar die lopen niet op. Je kunt wel iemand gebruiken die mee kijkt (3)    
  • Bij Lichamelijke Gezondheid kun je hulp hebben van een mantelzorger of als de taak te zwaar wordt ondersteuning krijgen van een thuiszorgorganisatie of andere persoon of instantie (2). 

Als in het geheel niet lukt om volledig zelfredzaam en op eigen kracht bijvoorbeeld:

  • Verslavingsproblemen kunnen (1) zo ernstig zijn dat institutionalisering of hospitalisatie noodzakelijk is. 

 

De leefgebieden zijn: 

Financiën: Inkomsten zijn ruim voldoende, goed financieel beheer. Heeft met inkomen mogelijkheid om te sparen. 
Dagbesteding: Vast werk en/of volgt opleiding hoger dan startkwalificatie (havo, vwo, of mbo-2).  
Huisvesting: Huishouden heeft veilige, toereikende huisvesting en regulier (huur)contract en/of autonome huisvesting.
Huiselijke relaties: Communicatie tussen leden van het huishouden is consistent open. Leden van het huishouden ondersteunen elkaar. 

 

Lichamelijke gezondheid:  Er zijn geen directe of voortdurende medische problemen.
Geestelijke gezondheid: Symptomen zijn afwezig of zeldzaam. Goed of superieur functioneren in een groot aantal diverse activiteiten. Niet meer dan de dagelijkse beslommeringen of zorgen.   
Verslaving: Geen middelengebruik/ misbruik in de laatste 30 dagen. 
Justitie: Geen contact met politie. Geen strafblad 

Activiteiten Dagelijks Leven: Geen problemen van deze aard en functioneert goed op alle gebieden. 
Sociaal netwerk: Gezond sociaal netwerk en geen foute vrienden.
Maatschappelijke participatie: Actief participerend in de maatschappij.


Uit: Zelfredzaamheid-Matrix 2013 S.Lauriks, M.C.A. Buster, M.A.S. De Wit, S. van de Weerd, G. Tigchelaar, en T. Fassaert